Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
związanych przypada saperom.
Atomowe pole walki powoduje także zmianę form przydziału pododdziałów inżynieryjnych przeznaczonych do zabezpieczenia działań bojowych na odpowiednich szczeblach. O ile dawniej przydzielało się saperów do zabezpieczenia działań batalionu, o tyle zaś będzie to raczej sporadyczne. Zasadniczo pododdziałami inżynieryjnymi będzie się dysponować w sposób scentralizowany, czyli będzie nimi dysponował wyższy dowódca. Bardzo często niektóre oddziały nie zostaną dodatkowo wzmocnione pododdziałami inżynieryjnymi, zwłaszcza te, które nie wykonują głównego zadania. W tych warunkach zadania inżynieryjne będą musieli realizować saperzy wchodzący organicznie w skład oddziału przy udziale innych rodzajów wojsk.
Biorąc powyższe pod uwagę można więc z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wykorzystanie
związanych przypada saperom. &lt;page nr=46&gt; <br>Atomowe pole walki powoduje także zmianę form przydziału pododdziałów inżynieryjnych przeznaczonych do zabezpieczenia działań bojowych na odpowiednich szczeblach. O ile dawniej przydzielało się saperów do zabezpieczenia działań batalionu, o tyle zaś będzie to raczej sporadyczne. Zasadniczo pododdziałami inżynieryjnymi będzie się dysponować w sposób scentralizowany, czyli będzie nimi dysponował wyższy dowódca. Bardzo często niektóre oddziały nie zostaną dodatkowo wzmocnione pododdziałami inżynieryjnymi, zwłaszcza te, które nie wykonują głównego zadania. W tych warunkach zadania inżynieryjne będą musieli realizować saperzy wchodzący organicznie w skład oddziału przy udziale innych rodzajów wojsk.<br>Biorąc powyższe pod uwagę można więc z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wykorzystanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego