Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
Rzeczypospolitej gminowładnej", nie precyzując go zresztą - ani w sensie podziału wielkiej własności ziemskiej, ani też nacjonalizacji ziemi.

Z większymi jeszcze oporami dochodzili rewolucyjni demokraci polscy do rewizji poglądów na stary problem granic z 1772 r. Dąbrowski w liście otwartym z 1867 r. oświadczył się kategorycznie za uznaniem pełnej swobody "Rusi" dysponowania o swym losie, za poparciem na gruncie Galicji ( 143) tych demokratów ukraińskich, którzy głosili odrębność własnego narodu. Podobne postulaty, dania każdej prowincji dawnej Rzplitej "zupełnej swobody urządzenia się tak, jak się większości jej mieszkańców podoba", odzywały się z różnych stron, mimo gromadnych protestów tradycyjnie zaprzeczających istnieniu narodu ukraińskiego.
Nowe drogi
Rzeczypospolitej gminowładnej", nie precyzując go zresztą - ani w sensie podziału wielkiej własności ziemskiej, ani też nacjonalizacji ziemi.<br><br>Z większymi jeszcze oporami dochodzili rewolucyjni demokraci polscy do rewizji poglądów na stary problem granic z 1772 r. Dąbrowski w liście otwartym z 1867 r. oświadczył się kategorycznie za uznaniem pełnej swobody "Rusi" dysponowania o swym losie, za poparciem na gruncie Galicji ( 143) tych demokratów ukraińskich, którzy głosili odrębność własnego narodu. Podobne postulaty, dania każdej prowincji dawnej Rzplitej "zupełnej swobody urządzenia się tak, jak się większości jej mieszkańców podoba", odzywały się z różnych stron, mimo gromadnych protestów tradycyjnie zaprzeczających istnieniu narodu ukraińskiego.<br>Nowe drogi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego