Typ tekstu: Książka
Autor: red. Soczyńska Urszula
Tytuł: Hydrologia dynamiczna
Rok: 1997
rocznym odpływem H z badanego obszaru. Równanie (VIII.8) zostało wykorzystane m.in. przez Jaworskiego (1968) i Gutry-Korycką (1978) do scharakteryzowania zmienności średniego rocznego parowania terenowego na obszarze Polski (rozdz. 5).
Metodę bilansu wodnego można stosować również do oszacowania parowania z powierzchni jezior (lub zbiorników wodnych), oczywiście pod warunkiem dysponowania dostatecznie dokładnymi danymi z zakresu dopływu do jeziora i odpływu z niego, opadu atmosferycznego zasilającego powierzchnię jeziora oraz zmian zasobów wodnych określonych w rozpatrywanym przedziale czasu na podstawie stanów wody w jeziorze. Główna trudność w tej metodzie występuje przy wyznaczaniu infiltracji wody jeziornej w kierunku wód podziemnych lub też dopływu
rocznym odpływem H z badanego obszaru. Równanie (VIII.8) zostało wykorzystane m.in. przez Jaworskiego (1968) i Gutry-Korycką (1978) do scharakteryzowania zmienności średniego rocznego parowania terenowego na obszarze Polski (rozdz. 5).<br>Metodę bilansu wodnego można stosować również do oszacowania parowania z powierzchni jezior (lub zbiorników wodnych), oczywiście pod warunkiem dysponowania dostatecznie dokładnymi danymi z zakresu dopływu do jeziora i odpływu z niego, opadu atmosferycznego zasilającego powierzchnię jeziora oraz zmian zasobów wodnych określonych w rozpatrywanym przedziale czasu na podstawie stanów wody w jeziorze. Główna trudność w tej metodzie występuje przy wyznaczaniu infiltracji wody jeziornej w kierunku wód podziemnych lub też dopływu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego