Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
oddziału PKO-bp.
§ 43
Wypowiadając umowę posiadacz rachunku podaje sposób zadysponowania saldem rachunku. W przypadku braku dyspozycji saldo rachunku staje się nieoprocentowanym depozytem, od dnia upływu terminu wypowiedzenia.
§44
1. W przypadku rozwiązania umowy posiadacz rachunku zobowiązany jest do zwrotu PKO-bp wydanych do rachunku dokumentów i instrumentów przeznaczonych do dysponowania rachunkiem (karty bankowe, blankiety czekowe i euroczekowe).
2. Jeżeli posiadacz rachunku nie zwróci dokumentów lub instrumentów, o których mowa w ust. 1, odpowiada za szkody wynikłe z ich użycia.

10. INNE POSTANOWIENIA
§ 45
1. Oddział PKO-bp prowadzący rachunek wysyła korespondencję na adres wskazany przez posiadacza rachunku.
2. Przy każdej
oddziału PKO-bp.<br>§ 43<br>Wypowiadając umowę posiadacz rachunku podaje sposób zadysponowania saldem rachunku. W przypadku braku dyspozycji saldo rachunku staje się nieoprocentowanym depozytem, od dnia upływu terminu wypowiedzenia.<br>§44<br>1. W przypadku rozwiązania umowy posiadacz rachunku zobowiązany jest do zwrotu PKO-bp wydanych do rachunku dokumentów i instrumentów przeznaczonych do dysponowania rachunkiem (karty bankowe, blankiety czekowe i euroczekowe).<br>2. Jeżeli posiadacz rachunku nie zwróci dokumentów lub instrumentów, o których mowa w ust. 1, odpowiada za szkody wynikłe z ich użycia.<br><br>10. INNE POSTANOWIENIA<br>§ 45<br>1. Oddział PKO-bp prowadzący rachunek wysyła korespondencję na adres wskazany przez posiadacza rachunku.<br>2. Przy każdej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego