Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 10.11
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
i czynem zademonstrował swój pogląd na polityczny system Litwy. Chodzi przede wszystkim o jego próbę przeprowadzenia referendum na temat zmiany systemu wyborczego (na początku 2003 r. Uspaskich zamierzał zabronić partiom politycznym udziału w wyborach parlamentarnych, dopuszczając do nich jedynie kandydatów w okręgach jednomandatowych - przyp. R.Mic.). Można to oceniać jako dywersję na dużą skalę skierowaną przeciwko fundamentom litewskiej państwowości. Gdyby udało się zrealizować propozycje Uspaskicha, polityczny i partyjny system na Litwie upodobniłby się do systemów, jakie funkcjonują w takich państwach jak Kazachstan czy Białoruś. Musimy pamiętać, że ten plan wciąż istnieje i jest otwarcie zadeklarowany w programie wyborczym Partii Pracy.

W
i czynem zademonstrował swój pogląd na polityczny system Litwy. Chodzi przede wszystkim o jego próbę przeprowadzenia referendum na temat zmiany systemu wyborczego (na początku 2003 r. Uspaskich zamierzał zabronić partiom politycznym udziału w wyborach parlamentarnych, dopuszczając do nich jedynie kandydatów w okręgach jednomandatowych - przyp. R.Mic.). Można to oceniać jako dywersję na dużą skalę skierowaną przeciwko fundamentom litewskiej państwowości. Gdyby udało się zrealizować propozycje Uspaskicha, polityczny i partyjny system na Litwie upodobniłby się do systemów, jakie funkcjonują w takich państwach jak Kazachstan czy Białoruś. Musimy pamiętać, że ten plan wciąż istnieje i jest otwarcie zadeklarowany w programie wyborczym Partii Pracy.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who1&gt;W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego