Typ tekstu: Książka
Tytuł: Oni
Rok: 1997
nie był?
Był większy.

Większy?
Oczywiście, że większy. A któż na przykład wywoził z Polski tysiące ludzi?!

Jak to tysiące? Wiem tylko o "szesnastu": Okulickim, Pajdaku, Pużaku itd.
To jeszcze pół biedy, ale wywożono - z tego, co wiem - tysiące ludzi podejrzanych, często pochopnie, o powiązania z londyńskim podziemiem, niefrasobliwie organizujących dywersję na liniach komunikacyjnych milionowych armii radzieckich.

Nie mogliście zaprotestować?
Protestować trzeba było przede wszystkim przeciw awanturnikom z Londynu, którzy pchali naszą młodzież do walki z polską władzą ludową i Armią Czerwoną wyzwalającą ziemie Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii. Toczyła się walka na śmierć i życie o rozgromienie faszyzmu, o
nie był?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Był większy.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who1&gt;Większy?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Oczywiście, że większy. A któż na przykład wywoził z Polski tysiące ludzi?!&lt;/&gt;<br><br>&lt;who1&gt;Jak to tysiące? Wiem tylko o "szesnastu": Okulickim, Pajdaku, Pużaku itd.&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;To jeszcze pół biedy, ale wywożono - z tego, co wiem - tysiące ludzi podejrzanych, często pochopnie, o powiązania z londyńskim podziemiem, niefrasobliwie organizujących dywersję na liniach komunikacyjnych milionowych armii radzieckich.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who1&gt;Nie mogliście zaprotestować?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Protestować trzeba było przede wszystkim przeciw awanturnikom z Londynu, którzy pchali naszą młodzież do walki z polską władzą ludową i Armią Czerwoną wyzwalającą ziemie Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii. Toczyła się walka na śmierć i życie o rozgromienie faszyzmu, o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego