Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 01.30 (5)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
dostosowania, gdy wystawi się je ostatecznie na zewnętrzną konkurencję. To niebezpieczeństwo było i jest dużo większe w małych krajach, gdzie nie sposób zapewnić dostatecznej wewnętrznej konkurencji. Trzeci Świat jest usiany negatywnymi przykładami zdeformowanych dziedzin, takich jak brazylijska produkcja komputerów czy kolumbijska petrochemia. Również w Polsce największe problemy restrukturyzacji występują w dziedzinach, które uzyskały największą ochronę. Protekcjonizm "wychowawczy" okazuje się często protekcjonizmem deformacji. Po drugie, nie sposób udowodnić, że nawet przejściowa podwyższona ochrona jest zawsze koniecznym warunkiem rozwoju nowych dziedzin w biednym początkowo kraju. Znajdujemy bowiem przykłady krajów, które rozwinęły takie gałęzie, stosując reżim wolnego handlu. Tak działo się w Szwecji, Norwegii
dostosowania, gdy wystawi się je ostatecznie na zewnętrzną konkurencję. To niebezpieczeństwo było i jest dużo większe w małych krajach, gdzie nie sposób zapewnić dostatecznej wewnętrznej konkurencji. Trzeci Świat jest usiany negatywnymi przykładami zdeformowanych dziedzin, takich jak brazylijska produkcja komputerów czy kolumbijska petrochemia. Również w Polsce największe problemy restrukturyzacji występują w dziedzinach, które uzyskały największą ochronę. Protekcjonizm "wychowawczy" okazuje się często protekcjonizmem deformacji. Po drugie, nie sposób udowodnić, że nawet przejściowa podwyższona ochrona jest zawsze koniecznym warunkiem rozwoju nowych dziedzin w biednym początkowo kraju. Znajdujemy bowiem przykłady krajów, które rozwinęły takie gałęzie, stosując reżim wolnego handlu. Tak działo się w Szwecji, Norwegii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego