Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
spraw zagranicznych mogą wydać ministrowie tych resortów lub upoważniona przez nich osoba. W rozdziale tym ustalono ponadto: kompetencje inspektorów ochrony tajemnicy, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, obowiązki i kompetencje kierowników jednostek organizacyjnych dysponujących tajemnicami oraz osób, którym tajemnice są udostępnione.
W kolejnym rozdziale VI ustalono zasady nadzoru i kontroli w dziedzinie ochrony tajemnicy, przyznając ministrowi spraw wewnętrznych uprawnienia organu koordynująco-nadzorczego w skali państwa. W wojsku i w cywilnej służbie bezpieczeństwa narodowego realizuje on swe zadania wraz z odpowiednimi ministrami. W rozdziale tym ustalono także tryb postępowania w przypadkach naruszania postanowień omawianej ustawy lub stwierdzenia zagrożeń bezpieczeństwa wiadomości niejawnych. Minister spraw
spraw zagranicznych mogą wydać ministrowie tych resortów lub upoważniona przez nich osoba. W rozdziale tym ustalono ponadto: kompetencje inspektorów ochrony tajemnicy, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, obowiązki i kompetencje kierowników jednostek organizacyjnych dysponujących tajemnicami oraz osób, którym tajemnice są udostępnione.<br>W kolejnym rozdziale VI ustalono zasady nadzoru i kontroli w dziedzinie ochrony tajemnicy, przyznając ministrowi spraw wewnętrznych uprawnienia organu koordynująco-nadzorczego w skali państwa. W wojsku i w cywilnej służbie bezpieczeństwa narodowego realizuje on swe zadania wraz z odpowiednimi ministrami. W rozdziale tym ustalono także tryb postępowania w przypadkach naruszania postanowień omawianej ustawy lub stwierdzenia zagrożeń bezpieczeństwa wiadomości niejawnych. Minister spraw
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego