Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
ekosystemu globalnego. Większość obszarów górskich podlega degradacji środowiska na skutek antropopresji. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do właściwego zarządzania zasobami gór. Niezbędne jest utworzenie banku danych celem wypracowania zintegrowanego podejścia do problemu gór i środowiska.
Należy popierać zintegrowane programy:
- ochrony systemów wodnych,
- ochrony przed erozją,
- zwiększania produkcji biomasy,
- rozwoju ekoturystyki.

6. Opanowanie wiedzy o zarządzaniu zasobami przyrody

W erze ekologicznej głównym zadaniem jest umiejętne zarządzanie zasobami przyrody - oczywiście zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Tym samym do historii mają przejść hasła ery przemysłowej, takie jak: ujarzmianie przyrody i maksymalizacja eksploatacji zasobów. W miejsce ekonomii zysku tworzy się nowa ekonomia ekologiczna, nastawiona
ekosystemu globalnego. Większość obszarów górskich podlega degradacji środowiska na skutek antropopresji. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do właściwego zarządzania zasobami gór. Niezbędne jest utworzenie banku danych celem wypracowania zintegrowanego podejścia do problemu gór i środowiska.<br>Należy popierać zintegrowane programy:<br>- ochrony systemów wodnych,<br>- ochrony przed erozją,<br>- zwiększania produkcji biomasy,<br>- rozwoju ekoturystyki.<br><br>&lt;tit&gt;6. Opanowanie wiedzy o zarządzaniu zasobami przyrody&lt;/&gt;<br><br>W erze ekologicznej głównym zadaniem jest umiejętne zarządzanie zasobami przyrody - oczywiście zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Tym samym do historii mają przejść hasła ery przemysłowej, takie jak: ujarzmianie przyrody i maksymalizacja eksploatacji zasobów. W miejsce ekonomii zysku tworzy się nowa ekonomia ekologiczna, nastawiona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego