Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
przez Komitet Badań Naukowych).

Pozostaje jeszcze jedno niebezpieczeństwo nadużycia RB. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy jakaś instytucja potrzebuje naukowego uzasadnienia swojej - niekoniecznie moralnie czystej - działalności. Przykładu może dostarczyć wprowadzenie w byłych krajach komunistycznych (w niedalekiej jeszcze przeszłości), reform szkolnych - zgodnych z ideologią komunistyczną - które odwoływały się do "naukowych" ekspertyz przeprowadzonych przez dyspozycyjnych wobec władzy profesorów pedagogiki i psychologii.

W badaniach empirycznych prowadzonych w naukach behawioralnych trudno - z uwagi na ich psychologiczny charakter - spełnić fundamentalny warunek powtarzalności RB (uzyskanie tego samego RB przez innego badacza przeprowadzającego - z zachowaniem wszystkich elementów procedury badawczej - badanie będące, w istocie, repliką badania wyjściowego) i
przez Komitet Badań Naukowych).<br><br>Pozostaje jeszcze jedno niebezpieczeństwo nadużycia RB. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy jakaś instytucja potrzebuje naukowego uzasadnienia swojej - niekoniecznie moralnie czystej - działalności. Przykładu może dostarczyć wprowadzenie w byłych krajach komunistycznych (w niedalekiej jeszcze przeszłości), reform szkolnych - zgodnych z ideologią komunistyczną - które odwoływały się do "naukowych" ekspertyz przeprowadzonych przez dyspozycyjnych wobec władzy profesorów pedagogiki i psychologii.<br><br>W badaniach empirycznych prowadzonych w naukach behawioralnych trudno - z uwagi na ich psychologiczny charakter - spełnić fundamentalny warunek powtarzalności RB (uzyskanie tego samego RB przez innego badacza przeprowadzającego - z zachowaniem wszystkich elementów procedury badawczej - badanie będące, w istocie, repliką badania wyjściowego) i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!