Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
znacznych nakładów na prace organizatorskie, które - obok usprawnień technicznych i technologicznych - miały za zadanie podnieść wydajność pracy. Przeprowadzone w latach 1960-1962 prace w zakresie rzeczoznawstwa organizacyjnego można ująć w następujące cztery grupy, charakteryzujące się odrębnymi formami działania i stopniem ingerencji zespołu rzeczoznawczego w pracę przedsiębiorstw. Były to:
a. analiza, ekspertyza i ocena istniejącego stanu organizacyjnego przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych,
b. opracowywanie projektów nowych i skutecznych rozwiązań organizacyjnych, zmierzających do realnej poprawy wskaźników, techniczno-ekonomicznych produkcji,
c. wdrażanie problematyki naukowej organizacji pracy i sposobów; podnoszenia jej sprawności i wydajności w zakładach produkcyjnych - z uwzględnieniem zarówno dozoru technicznego i administracyjnego jak i
znacznych nakładów na prace organizatorskie, które - obok usprawnień technicznych i technologicznych - miały za zadanie podnieść wydajność pracy. Przeprowadzone w latach 1960-1962 prace w zakresie rzeczoznawstwa organizacyjnego można ująć w następujące cztery grupy, charakteryzujące się odrębnymi formami działania i stopniem ingerencji zespołu rzeczoznawczego w pracę przedsiębiorstw. Były to:<br>a. analiza, ekspertyza i ocena istniejącego stanu organizacyjnego przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych,<br>b. opracowywanie projektów nowych i skutecznych rozwiązań organizacyjnych, zmierzających do realnej poprawy wskaźników, techniczno-ekonomicznych produkcji,<br>c. wdrażanie problematyki naukowej organizacji pracy i sposobów; podnoszenia jej sprawności i wydajności w zakładach produkcyjnych - z uwzględnieniem zarówno dozoru technicznego i administracyjnego jak i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego