Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.05 (5)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2005
ci, którzy uważali, że pola elektromagnetyczne szkodzą. Na badania, które miały udowodnić tę tezę, przeznaczano olbrzymie pieniądze, ale większości zagrożeń nie potwierdzono. 20 lat temu sam prowadziłem badania doświadczalne na zwierzętach. Chodziło o wpływ ekstremalnych pól, które przy bardzo dużych wartościach napięcia i natężenia powodowały negatywne skutki. Podczas jednego z eksperymentów nagle nastąpiło zwarcie i badany szczur padł wskutek porażenia prądem o napięciu 20 tys. wolt. Byłem przekonany, że poniósł śmierć, lecz pozostawiłem go w polu o słabej wartości indukcji magnetycznej (indukcja: gęstość strumienia magnetycznego - jeden z parametrów opisujących pole - przyp. red.). Ku mojemu zaskoczeniu, po pewnym czasie zwierzę ożyło! Postanowiłem
ci, którzy uważali, że pola elektromagnetyczne szkodzą. Na badania, które miały udowodnić tę tezę, przeznaczano olbrzymie pieniądze, ale większości zagrożeń nie potwierdzono. 20 lat temu sam prowadziłem badania doświadczalne na zwierzętach. Chodziło o wpływ ekstremalnych pól, które przy bardzo dużych wartościach napięcia i natężenia powodowały negatywne skutki. Podczas jednego z eksperymentów nagle nastąpiło zwarcie i badany szczur padł wskutek porażenia prądem o napięciu 20 tys. wolt. Byłem przekonany, że poniósł śmierć, lecz pozostawiłem go w polu o słabej wartości indukcji magnetycznej (indukcja: gęstość strumienia magnetycznego - jeden z parametrów opisujących pole - przyp. red.). Ku mojemu zaskoczeniu, po pewnym czasie zwierzę ożyło! Postanowiłem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego