Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
tablicy 3.4 podano amerykańskie normy ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami koksowniczymi [1].
3.1.3.Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach przez odzysk fenoli
Najczęściej odzyskiwanym surowcem ze ścieków koksowniczych jest fenol, a najczęściej spotykaną metodą jego odzysku jest ekstrakcja. W tej metodzie o skuteczności odzysku decyduje dobór ekstrahenta. Tradycyjnym ekstrahentem jest benzen, produkt uboczny koksowania. Instalacja do odzysku fenolu ze ścieków przez ekstrakcję benzenem pracowała w Novej Hucie w Kuncicach. Porównanie jakości ścieków przed i po ekstrakcji zawiera tabl.3.5.
Odzysk fenolu nie jest już jednak tak jednoznacznym działaniem na rzecz ochrony środowiska, jak to było jeszcze 20 lat
tablicy 3.4 podano amerykańskie normy ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami koksowniczymi [1].<br>&lt;tit1&gt;3.1.3.Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach przez odzysk fenoli&lt;/&gt;<br>Najczęściej odzyskiwanym surowcem ze ścieków koksowniczych jest fenol, a najczęściej spotykaną metodą jego odzysku jest ekstrakcja. W tej metodzie o skuteczności odzysku decyduje dobór ekstrahenta. Tradycyjnym ekstrahentem jest benzen, produkt uboczny koksowania. Instalacja do odzysku fenolu ze ścieków przez ekstrakcję benzenem pracowała w Novej Hucie w Kuncicach. Porównanie jakości ścieków przed i po ekstrakcji zawiera tabl.3.5.<br>Odzysk fenolu nie jest już jednak tak jednoznacznym działaniem na rzecz ochrony środowiska, jak to było jeszcze 20 lat
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego