Typ tekstu: Książka
Autor: Myślińska Elżbieta
Tytuł: Laboratoryjne badania gruntów
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1992
aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu.

2. Wycięte próbki umieszcza się w parowniczkach i suszy: początkowo na powietrzu, w temperaturze pokojowej do stanu powietrznosuchego, do stałej masy.

3. Wysuszone na powietrzu próbki wkłada się do suszarki i suszy w temperaturze 105-110oC do stałej masy.

4. Próbki ochładza się w eksykatorze.

5. Waży się próbki (ms).

6. Oznacza się objętość wysuszonych próbek (V) (wg rozdz. VI).

7. Jednocześnie oznacza się gęstość właściwą szkieletu gruntowego badanego gruntu rs (wg rozdz. IV).

8. Uzyskane wyniki pomiarów wpisuje się w dzienniku laboratoryjnym.

9. Granicę skurczalności gruntu (wS %) oblicza się wg wzoru:

4. Przebieg oznaczania
aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu.<br><br>2. Wycięte próbki umieszcza się w parowniczkach i suszy: początkowo na powietrzu, w temperaturze pokojowej do stanu &lt;orig&gt;powietrznosuchego&lt;/&gt;, do stałej masy.<br><br>3. Wysuszone na powietrzu próbki wkłada się do suszarki i suszy w temperaturze 105-110oC do stałej masy.<br><br>4. Próbki ochładza się w eksykatorze.<br><br>5. Waży się próbki (ms).<br><br>6. Oznacza się objętość wysuszonych próbek (V) (wg rozdz. VI).<br><br>7. Jednocześnie oznacza się gęstość właściwą szkieletu gruntowego badanego gruntu rs (wg rozdz. IV).<br><br>8. Uzyskane wyniki pomiarów wpisuje się w dzienniku laboratoryjnym.<br><br>9. Granicę skurczalności gruntu (wS %) oblicza się wg wzoru: &lt;gap&gt;<br><br>4. Przebieg oznaczania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego