Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
atomową absorbenta, I - średni potencjał jonizacji i wzbudzenia obejmujący wszystkie potencjały jonizacji i wzbudzenia atomów absorbenta, określony wzorem: ((...))
Dla dużych energii trzeba uwzględnić poprawki relatywistyczne ((...)) we wzorze na liczbę hamowania B: ((...)) Przez całkowanie równania (5.1.1-3) można łatwo obliczyć zasięg, czyli długość toru ((...)) Obliczamy zasięg od miejsca, gdzie energia wynosiła E, do miejsca, gdzie była zerowa, czyli całkujemy równanie w granicach od ((...)) (5.1.1-7) gdzie E jest energią kinetyczną ((...)) a M jest masą cząstki.
Równanie (5.1.1-7) nie daje zupełnie dokładnych wyników i najczęściej stosuje się proste zależności empiryczne zasięgu od energii (5.1.1
atomową absorbenta, I - średni potencjał jonizacji i wzbudzenia obejmujący wszystkie potencjały jonizacji i wzbudzenia atomów absorbenta, określony wzorem: ((...))<br> Dla dużych energii trzeba uwzględnić poprawki relatywistyczne ((...)) we wzorze na liczbę hamowania B: ((...)) Przez całkowanie równania (5.1.1-3) można łatwo obliczyć zasięg, czyli długość toru ((...)) Obliczamy zasięg od miejsca, gdzie energia wynosiła E, do miejsca, gdzie była zerowa, czyli całkujemy równanie w granicach od ((...)) (5.1.1-7) gdzie E jest energią kinetyczną ((...)) a M jest masą cząstki.<br> Równanie (5.1.1-7) nie daje zupełnie dokładnych wyników i najczęściej stosuje się proste zależności empiryczne zasięgu od energii (5.1.1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego