Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
Rzutują one na sposób, w jaki na różnych obszarach powierzchni Ziemi jest przyjmowana i oddawana dostarczana energia słoneczna, a w rezultacie końcowym na cechy termiczne powietrza zalegającego nad tymi obszarami.

5.3. PROCESY CIEPLNE W RÓŻNYCH RODZAJACH PODŁOŻA

5.3.1. Procesy cieplne w gruncie

Miejsce zamiany energii promienistej na energię cieplną na powierzchni Ziemi jest uzależnione od rodzaju podłoża. W przypadku podłoża nieprzezroczystego ta zamiana dokonuje się na samej powierzchni podłoża absorbującego promieniowanie. Gdy podłoże jest częściowo przezroczyste, zamiana pochłanianego promieniowania na energię cieplną dokonuje się w warstwie przypowierzchniowej absorbenta. Jej grubość jest określona przez głębokość do jakiej przenika promieniowanie.
Powierzchnia
Rzutują one na sposób, w jaki na różnych obszarach powierzchni Ziemi jest przyjmowana i oddawana dostarczana energia słoneczna, a w rezultacie końcowym na cechy termiczne powietrza zalegającego nad tymi obszarami. <br><br>&lt;tit&gt;5.3. PROCESY CIEPLNE W RÓŻNYCH RODZAJACH PODŁOŻA&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt; 5.3.1. Procesy cieplne w gruncie&lt;/&gt;<br><br> Miejsce zamiany energii promienistej na energię cieplną na powierzchni Ziemi jest uzależnione od rodzaju podłoża. W przypadku podłoża nieprzezroczystego ta zamiana dokonuje się na samej powierzchni podłoża absorbującego promieniowanie. Gdy podłoże jest częściowo przezroczyste, zamiana pochłanianego promieniowania na energię cieplną dokonuje się w warstwie przypowierzchniowej absorbenta. Jej grubość jest określona przez głębokość do jakiej przenika promieniowanie.<br> Powierzchnia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego