Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzypczak Ewa, Szafliński Zygmunt
Tytuł: Wstęp do fizyki jądra
Rok: 1994
wskazuje na to, że jądro pochodne może po przemianie znajdować się w różnych stanach energetycznych (rys.5.10b). Różnice między energiami cząstek są całkowicie zgodne z energiami kwantów , emitowanych następnie ze stanów wzbudzonych jądra pochodnego (rozważając bilans energii w rozpadzie należy pamiętać, że w stanie końcowym jądro pochodne wynosi pewną energię kinetyczną - energię odrzutu). Jądro macierzyste rozpada się z reguły ze stanu podstawowego, nawet jeżeli powstało ono w stanie wzbudzonym w wyniku jakiegoś poprzedniego procesu: na ogół przejście elektromagnetyczne do stanu podstawowego następuje przed rozpadem . Rzadkim wyjątkiem jest sytuacja, gdy czas życia ze względu na rozpad jest na tyle krótki, że
wskazuje na to, że jądro pochodne może po przemianie znajdować się w różnych stanach energetycznych (rys.5.10b). Różnice między energiami cząstek są całkowicie zgodne z energiami kwantów , emitowanych następnie ze stanów wzbudzonych jądra pochodnego (rozważając bilans energii w rozpadzie należy pamiętać, że w stanie końcowym jądro pochodne wynosi pewną energię kinetyczną - energię odrzutu). Jądro macierzyste <gap> rozpada się z reguły ze stanu podstawowego, nawet jeżeli powstało ono w stanie wzbudzonym w wyniku jakiegoś poprzedniego procesu: na ogół przejście elektromagnetyczne do stanu podstawowego następuje przed rozpadem . Rzadkim wyjątkiem jest sytuacja, gdy czas życia ze względu na rozpad jest na tyle krótki, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego