Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
o oddziaływaniach kwantów promieniowania elektromagnetycznego z materią będą stanowiły podstawę do zrozumienia metod rejestracji i pomiaru energii promieniowania jądrowego. Dla różnych przedziałów energii kwantów i dla różnych pierwiastków, które stanowią absorbenty są charakterystyczne różne efekty decydujące o oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego z materią. Na rysunku 22 przedstawiono współczynniki atenuacji jako funkcję energii dla efektu fotoelektrycznego, efektu Comptona i efektu tworzenia się par. Tak na przykład, gdy absorbentem jest ołów, efekt fotoelektryczny jest dominujący dla kwantów o energii poniżej 1.0 MeV w zakresie 1,0 - 10,0 MeV dominuje efekt Comptona, a powyżej tworzenie par.

11. Neutrony

neutron został odkryty przez J
o oddziaływaniach kwantów promieniowania elektromagnetycznego z materią będą stanowiły podstawę do zrozumienia metod rejestracji i pomiaru energii promieniowania jądrowego. Dla różnych przedziałów energii kwantów i dla różnych pierwiastków, które stanowią absorbenty są charakterystyczne różne efekty decydujące o oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego z materią. Na rysunku 22 przedstawiono współczynniki atenuacji jako funkcję energii dla efektu fotoelektrycznego, efektu Comptona i efektu tworzenia się par. Tak na przykład, gdy absorbentem jest ołów, efekt fotoelektryczny jest dominujący dla kwantów o energii poniżej 1.0 MeV w zakresie 1,0 - 10,0 MeV dominuje efekt Comptona, a powyżej tworzenie par.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;11. Neutrony&lt;/&gt;<br><br>neutron został odkryty przez J
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!