Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
być adekwatne do charakterystyk obiektu i decyzji, dotyczących jego jakości [32]. Stąd, interesującym zadaniem badawczym jest typologia jakościowych problemów i decyzji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, która daje podstawy dla tworzenia i rozwoju metod ekonomiki jakości. Typologia decyzji może opierać się na uwzględnieniu:
- specyfiki jakości cząstkowych obiektu zarządzania (np. jakość techniczna, jakość ergonomiczna, jakość sozologiczna, jakość handlowa, jakość eksploatacyjna),
- rodzaju obiektu zarządzania (np. wyrób finalny, materiał, półfabrykat, operacja technologiczna, proces pomocniczy, cykl istnienia wyrobu, stanowisko pracy, wydział),
- charakteru jakości kompleksowej obiektu zarządzania (np. jakość projektowa, jakość rzeczywista, jakość wykonania - niezgodność jakości rzeczywistej z jakością projektową),
- stopnia złożoności kategorii jakościowych (np. cecha, stan cechy
być adekwatne do charakterystyk obiektu i decyzji, dotyczących jego jakości [32]. Stąd, interesującym zadaniem badawczym jest typologia jakościowych problemów i decyzji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, która daje podstawy dla tworzenia i rozwoju metod ekonomiki jakości. Typologia decyzji może opierać się na uwzględnieniu:<br>- specyfiki jakości cząstkowych obiektu zarządzania (np. jakość techniczna, jakość ergonomiczna, jakość sozologiczna, jakość handlowa, jakość eksploatacyjna),<br>- rodzaju obiektu zarządzania (np. wyrób finalny, materiał, półfabrykat, operacja technologiczna, proces pomocniczy, cykl istnienia wyrobu, stanowisko pracy, wydział),<br>- charakteru jakości kompleksowej obiektu zarządzania (np. jakość projektowa, jakość rzeczywista, jakość wykonania - niezgodność jakości rzeczywistej z jakością projektową),<br>- stopnia złożoności kategorii jakościowych (np. cecha, stan cechy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego