Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
i socjokulturową.

Pierwsza obejmuje różnorodne uwarunkowania zachowań wynikające z oddziaływań środowiska przyrodniczo-technogenicznego, w którym przebywa człowiek w poszczególnych fazach swojego życia, druga zaś - wszelkie modyfikatory zachowań będące skutkiem współżycia społecznego. Uwarunkowania środowiskowe można podzielić na: przyrodnicze, będące efektem aktualnego stanu środowiska naturalnego, technogeniczne, obejmujące wszelkiego rodzaju dzieła rąk ludzkich, ergonomiczne, łączące synergiczne oddziaływania charakteru i warunków pracy oraz patogeniczne, będące efektem zmian stanu zdrowia w wyniku nabytych chorób, kalectw itp. Oddziaływania przyrodnicze są odbiciem zarówno aktualnego stanu środowiska naturalnego jako całości, jak i jego komponentów: warunków klimatycznych, hydrologicznych, biotycznych itp. Każdy z tych elementów określa adekwatny do nich sposób zachowania
i socjokulturową.<br><br> Pierwsza obejmuje różnorodne uwarunkowania zachowań wynikające z oddziaływań środowiska przyrodniczo-technogenicznego, w którym przebywa człowiek w poszczególnych fazach swojego życia, druga zaś - wszelkie modyfikatory zachowań będące skutkiem współżycia społecznego. Uwarunkowania środowiskowe można podzielić na: przyrodnicze, będące efektem aktualnego stanu środowiska naturalnego, technogeniczne, obejmujące wszelkiego rodzaju dzieła rąk ludzkich, ergonomiczne, łączące synergiczne oddziaływania charakteru i warunków pracy oraz patogeniczne, będące efektem zmian stanu zdrowia w wyniku nabytych chorób, kalectw itp. Oddziaływania przyrodnicze są odbiciem zarówno aktualnego stanu środowiska naturalnego jako całości, jak i jego komponentów: warunków klimatycznych, hydrologicznych, biotycznych itp. Każdy z tych elementów określa adekwatny do nich sposób zachowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego