Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
tym przypadku istnieje ścisła korelacja między stopniem chemicznego zanieczyszczenia środowiska a tempem adaptacji organizmu do czystszych warunków. Im większe jest zanieczyszczenie w miejscu zamieszkania, tym dłuższa jest adaptacja. Odbija się to na zachowaniach, które w okresie adaptowania się przyjmują specyficznie formy, zbliżone do tych, jakie są właściwe osobom chorym. Oddziaływania ergonomiczne wynikające z oddziaływań warunków pracy na organizm ludzki mają dwojaki charakter: patologiczny i nawykowy. Patologiczne oddziaływanie warunków pracy uwidacznia się w zmianach konstrukcji fizycznej organizmu oraz w jego funkcjonalnych właściwościach. Długotrwała, monotonna praca lub odwrotnie, wywołująca stresy, powoduje przerost lub zanik określonych grup mięśni, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, niekiedy osłabienie słuchu
tym przypadku istnieje ścisła korelacja między stopniem chemicznego zanieczyszczenia środowiska a tempem adaptacji organizmu do czystszych warunków. Im większe jest zanieczyszczenie w miejscu zamieszkania, tym dłuższa jest adaptacja. Odbija się to na zachowaniach, które w okresie adaptowania się przyjmują specyficznie formy, zbliżone do tych, jakie są właściwe osobom chorym. Oddziaływania ergonomiczne wynikające z oddziaływań warunków pracy na organizm ludzki mają dwojaki charakter: patologiczny i nawykowy. Patologiczne oddziaływanie warunków pracy uwidacznia się w zmianach konstrukcji fizycznej organizmu oraz w jego funkcjonalnych właściwościach. Długotrwała, monotonna praca lub odwrotnie, wywołująca stresy, powoduje przerost lub zanik określonych grup mięśni, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, niekiedy osłabienie słuchu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego