Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
w literaturze), dając w ten sposób Czytelnikowi możliwość wyboru takiej nazwy, która mu najbardziej odpowiada.

Klasy zachowań (podłoża, uwarunkowania)

Obejmują one tzw. głębokie uwarunkowania zachowań turystyczno-rekreacyjnych. Ich podział oparto na rozróżnieniach omówionych szerzej w rozdziale poprzednim, z pominięciem tych, które w omawianych zachowaniach nie odgrywają większej roli (np. uwarunkowania ergonomiczne). Podział ten przedstawia się następująco:
1. Klasa zachowań zoogenicznych, łącząca wzory zachowań wspólne ze zwierzętami. Zachowania te są związane z realizacją podstawowych potrzeb życiowych, np. zachowania odruchowe, popędowe, motoryczne, rozrodcze, jak również tzw. psychogenetyczne, np. protokomunikacyjne, emocjonalne lub protosocjalne.
2. Klasa zachowań kulturowych (kulturogenicznych), obejmująca modele zachowań powstałe na gruncie
w literaturze), dając w ten sposób Czytelnikowi możliwość wyboru takiej nazwy, która mu najbardziej odpowiada.<br><br>&lt;tit&gt;Klasy zachowań (podłoża, uwarunkowania)&lt;/&gt;<br><br> Obejmują one tzw. głębokie uwarunkowania zachowań turystyczno-rekreacyjnych. Ich podział oparto na rozróżnieniach omówionych szerzej w rozdziale poprzednim, z pominięciem tych, które w omawianych zachowaniach nie odgrywają większej roli (np. uwarunkowania ergonomiczne). Podział ten przedstawia się następująco:<br>1. Klasa zachowań zoogenicznych, łącząca wzory zachowań wspólne ze zwierzętami. Zachowania te są związane z realizacją podstawowych potrzeb życiowych, np. zachowania odruchowe, popędowe, motoryczne, rozrodcze, jak również tzw. psychogenetyczne, np. protokomunikacyjne, emocjonalne lub protosocjalne.<br>2. Klasa zachowań kulturowych (kulturogenicznych), obejmująca modele zachowań powstałe na gruncie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!