Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
rzeczy oraz abstraktów, dostarczając informacji tworzących wiedzę o rzeczywistości. Jednym z fragmentów tej wiedzy jest wiedza aksjologiczna. Takie ujęcie bazowych zagadnień kwalitologii, z przyczyn naturalnych, znacznie odbiega od ujęć stosowanych w praktyce oraz w wielu opracowaniach teoretycznych.
Występują tam ujęcia języka potocznego oraz ujęcia towaroznawcze, techniczne, ekonomiczne, użytkowe, prawne, marketingowe, ergonomiczne, psychologiczne, sozologiczne i wiele innych. Stąd, proponowana koncepcja uwzględnia założenie o możliwości włączenia tych ujęć w procesie rozwijania oraz implementacji terminologii ogólnej teorii jakości do szczególnych teorii jakości i inżynierii jakości.
Za wyjściową kategorię kwalitologii przyjmuje się pojęcie cechy, traktowane jako elementarne i niedefiniowane pojęcie pierwotne. Taka interpretacja cechy umożliwi
rzeczy oraz abstraktów, dostarczając informacji tworzących wiedzę o rzeczywistości. Jednym z fragmentów tej wiedzy jest wiedza aksjologiczna. Takie ujęcie bazowych zagadnień kwalitologii, z przyczyn naturalnych, znacznie odbiega od ujęć stosowanych w praktyce oraz w wielu opracowaniach teoretycznych.<br>Występują tam ujęcia języka potocznego oraz ujęcia towaroznawcze, techniczne, ekonomiczne, użytkowe, prawne, marketingowe, ergonomiczne, psychologiczne, sozologiczne i wiele innych. Stąd, proponowana koncepcja uwzględnia założenie o możliwości włączenia tych ujęć w procesie rozwijania oraz implementacji terminologii ogólnej teorii jakości do szczególnych teorii jakości i inżynierii jakości.<br>Za wyjściową kategorię kwalitologii przyjmuje się pojęcie cechy, traktowane jako elementarne i niedefiniowane pojęcie pierwotne. Taka interpretacja cechy umożliwi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego