Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
zatem, rozgrzeszeni, możemy uchylić etyczne standardy, aby móc skutecznie przeprowadzić badania nad stresem? Moja odpowiedź znowu będzie przecząca. Trzeba szukać innych, etycznych dróg wyjścia z tej sytuacji (Brzeziński, 1994e, f).

Możliwe są, jak sądzę, trzy - o różnej wartości metodologicznej - wyjścia z tej sytuacji. Pierwsze polega na zastąpieniu procedury eksperymentalnej procedurą ex post facto (por. rozdz. 14.). Jej jedyną zaletą jest właśnie "etyczność". Osoby badane znalazły się kiedyś w trudnej sytuacji (zmienna niezależna), w której w określony sposób się zachowały (zmienna zależna). Badacz opisuje to zachowanie i próbuje je wyjaśnić. Jak widać, osoby badane znalazły się w stanie stresu nie na skutek postępowania
zatem, rozgrzeszeni, możemy uchylić etyczne standardy, aby móc skutecznie przeprowadzić badania nad stresem? Moja odpowiedź znowu będzie przecząca. Trzeba szukać innych, etycznych dróg wyjścia z tej sytuacji (Brzeziński, 1994e, f).<br><br>Możliwe są, jak sądzę, trzy - o różnej wartości metodologicznej - wyjścia z tej sytuacji. Pierwsze polega na zastąpieniu procedury eksperymentalnej procedurą ex post facto (por. rozdz. 14.). Jej jedyną zaletą jest właśnie "etyczność". Osoby badane znalazły się kiedyś w trudnej sytuacji (zmienna niezależna), w której w określony sposób się zachowały (zmienna zależna). Badacz opisuje to zachowanie i próbuje je wyjaśnić. Jak widać, osoby badane znalazły się w stanie stresu nie na skutek postępowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!