Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
zatem, rozgrzeszeni, możemy uchylić etyczne standardy, aby móc skutecznie przeprowadzić badania nad stresem? Moja odpowiedź znowu będzie przecząca. Trzeba szukać innych, etycznych dróg wyjścia z tej sytuacji (Brzeziński, 1994e, f).

Możliwe są, jak sądzę, trzy - o różnej wartości metodologicznej - wyjścia z tej sytuacji. Pierwsze polega na zastąpieniu procedury eksperymentalnej procedurą ex post facto (por. rozdz. 14.). Jej jedyną zaletą jest właśnie "etyczność". Osoby badane znalazły się kiedyś w trudnej sytuacji (zmienna niezależna), w której w określony sposób się zachowały (zmienna zależna). Badacz opisuje to zachowanie i próbuje je wyjaśnić. Jak widać, osoby badane znalazły się w stanie stresu nie na skutek postępowania
zatem, rozgrzeszeni, możemy uchylić etyczne standardy, aby móc skutecznie przeprowadzić badania nad stresem? Moja odpowiedź znowu będzie przecząca. Trzeba szukać innych, etycznych dróg wyjścia z tej sytuacji (Brzeziński, 1994e, f).<br><br>Możliwe są, jak sądzę, trzy - o różnej wartości metodologicznej - wyjścia z tej sytuacji. Pierwsze polega na zastąpieniu procedury eksperymentalnej procedurą ex post facto (por. rozdz. 14.). Jej jedyną zaletą jest właśnie "etyczność". Osoby badane znalazły się kiedyś w trudnej sytuacji (zmienna niezależna), w której w określony sposób się zachowały (zmienna zależna). Badacz opisuje to zachowanie i próbuje je wyjaśnić. Jak widać, osoby badane znalazły się w stanie stresu nie na skutek postępowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego