Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
jej obecnie w oficjalnej statystyce zgonów. Statystyka dotycząca osób żyjących natomiast jest co pewien czas dostosowywana do przeformułowanych kryteriów i założeń.

LATA SIEDEMDZIESIĄTE

Udział poszczególnych kategorii społeczno-zawodowych w strukturze zgonów spowodowanych samobójstwem rozważany jest na podstawie źródłowych danych statystycznych GUS. Punktem wyjścia jest zatem klasyfikacja zastana, której nie można ex post przeszeregować nie zniekształcając zebranych informacji. Jest przeto rzeczą niezwykle korzystną, że obowiązująca w latach 1970-1986 w statystyce państwowej klasyfikacja nie odbiega w zasadzie od postulowanego wyżej modelu grupowania, co jest skądinąd zrozumiałe, skoro autorami założeń do klasyfikacji byli socjologowie.

Udział wyodrębnionych kategorii społeczno-zawodowych w strukturze samobójstw można rozpatrywać
jej obecnie w oficjalnej statystyce zgonów. Statystyka dotycząca osób żyjących natomiast jest co pewien czas dostosowywana do przeformułowanych kryteriów i założeń.<br><br>&lt;tit&gt; LATA SIEDEMDZIESIĄTE&lt;/&gt;<br><br>Udział poszczególnych kategorii społeczno-zawodowych w strukturze zgonów spowodowanych samobójstwem rozważany jest na podstawie źródłowych danych statystycznych GUS. Punktem wyjścia jest zatem klasyfikacja zastana, której nie można ex post przeszeregować nie zniekształcając zebranych informacji. Jest przeto rzeczą niezwykle korzystną, że obowiązująca w latach 1970-1986 w statystyce państwowej klasyfikacja nie odbiega w zasadzie od postulowanego wyżej modelu grupowania, co jest skądinąd zrozumiałe, skoro autorami założeń do klasyfikacji byli socjologowie.<br><br>Udział wyodrębnionych kategorii społeczno-zawodowych w strukturze samobójstw można rozpatrywać
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego