Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
że znajdowanie takiego d , które posiada maksymalny wskaźnik użyteczności e(d) , jest nieraz bardzo trudne. Teoretyczna zaleta rozwiązania B polega na tym, iż d jest w oczywistym sensie najskuteczniejszą regułą DA (mówiąc językiem teorii gier: d dominuje w sensie słabym wszystkie inne reguły w DA ). Teoretyczną wadą tego rozwiązania jest fakt, że arbitralność (w każdym wypadku nieunikniona) dotyczy tym razem wyboru DA .
5. Pozostaje obecnie zdefiniować dokładniej cel, którego realizacji ma służyć wnioskowanie statystyczne, czyli funkcję r(x, h) . Z powodów, które staną się niebawem jasne, definicja ta nie może być identyczna dla wszystkich typów wnioskowania statystycznego. Należy więc wyróżnić podstawowe
że znajdowanie takiego d , które posiada maksymalny wskaźnik użyteczności e(d) , jest nieraz bardzo trudne. Teoretyczna zaleta rozwiązania B polega na tym, iż d jest w oczywistym sensie najskuteczniejszą regułą DA (mówiąc językiem teorii gier: d dominuje w sensie słabym wszystkie inne reguły w DA ). Teoretyczną wadą tego rozwiązania jest fakt, że arbitralność (w każdym wypadku nieunikniona) dotyczy tym razem wyboru DA .<br> 5. Pozostaje obecnie zdefiniować dokładniej cel, którego realizacji ma służyć wnioskowanie statystyczne, czyli funkcję r(x, h) . Z powodów, które staną się niebawem jasne, definicja ta nie może być identyczna dla wszystkich typów wnioskowania statystycznego. Należy więc wyróżnić podstawowe
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego