Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
nihilizmem aktywnym, ponieważ dopuszcza on możność
tworzenia wartości przez człowieka, jednak wartości te nie są absolutne.
Niektórzy myśliciele rosyjscy, na przykład Turgieniew czy Czernyszewski,
są zwolennikami nihilizmu aksjologicznego umiarkowanego, ponieważ zachowują

niektóre wartości tradycyjne (na przykład potrzebę wiary), aczkolwiek
w formie zredukowanej. Umiarkowane stanowisko w tym względzie reprezentują
także przedstawiciele filozofii egzystencjalnej, którzy postulując
absurdalność ludzkiego życia, doszukują się sensu przynajmniej w postawie
buntu. W tej filozofii "na miejsce uniwersalnej bezsensowności wkracza
pewność sensu ostatecznego, aczkolwiek przenikniętego tajemnicą".
Moim zdaniem wszystkie wymienione wyżej rodzaje nihilizmu można
zakwalifikować do kategorii 'nihilizmu relatywnego', to znaczy takiego, który
jest negacją jakiegoś pojęcia. Nihilizm antyteistyczny jest
nihilizmem aktywnym, ponieważ dopuszcza on możność <br>tworzenia wartości przez człowieka, jednak wartości te nie są absolutne. <br>Niektórzy myśliciele rosyjscy, na przykład Turgieniew czy Czernyszewski, <br>są zwolennikami nihilizmu aksjologicznego umiarkowanego, ponieważ zachowują<br>&lt;page nr=283&gt;<br>niektóre wartości tradycyjne (na przykład potrzebę wiary), aczkolwiek <br>w formie zredukowanej. Umiarkowane stanowisko w tym względzie reprezentują <br>także przedstawiciele filozofii egzystencjalnej, którzy postulując <br>absurdalność ludzkiego życia, doszukują się sensu przynajmniej w postawie <br>buntu. W tej filozofii "na miejsce uniwersalnej bezsensowności wkracza <br>pewność sensu ostatecznego, aczkolwiek przenikniętego tajemnicą". <br>Moim zdaniem wszystkie wymienione wyżej rodzaje nihilizmu można <br>zakwalifikować do kategorii 'nihilizmu relatywnego', to znaczy takiego, który <br>jest negacją jakiegoś pojęcia. Nihilizm antyteistyczny jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego