Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
przyswajania polskiej diagnostyce psychologicznej obcych testów, która sprowadzałaby się li tylko do przeprowadzenia wiernego filologicznie przekładu z języka X na język polski (z oczywistymi w wypadku takich testów, jak testy inteligencji, podmianami pozycji, których treść zbyt mocno odwołuje się do kontekstu historii, literatury, geografii danego kraju, np. pytanie o kolory flagi USA w WAIS-R).

Lepiej więc zamiast nieudolnością zabiegów translacyjnych sprowadzać niezasłużoną krytykę na autora testu oryginalnego, skonstruować test wg własnego pomysłu teoretycznego i konstrukcyjnego, albo też - trzecie rozwiązanie - wykorzystując koncepcję testu X zbudować jego parafrazę (w sensie występującym u Drwala, 1985, 1995). Nawiasem mówiąc, granica między poprawnie przeprowadzoną i
przyswajania polskiej diagnostyce psychologicznej obcych testów, która sprowadzałaby się li tylko do przeprowadzenia wiernego filologicznie przekładu z języka X na język polski (z oczywistymi w wypadku takich testów, jak testy inteligencji, podmianami pozycji, których treść zbyt mocno odwołuje się do kontekstu historii, literatury, geografii danego kraju, np. pytanie o kolory flagi USA w WAIS-R).<br><br>Lepiej więc zamiast nieudolnością zabiegów translacyjnych sprowadzać niezasłużoną krytykę na autora testu oryginalnego, skonstruować test wg własnego pomysłu teoretycznego i konstrukcyjnego, albo też - trzecie rozwiązanie - wykorzystując koncepcję testu X zbudować jego parafrazę (w sensie występującym u Drwala, 1985, 1995). Nawiasem mówiąc, granica między poprawnie przeprowadzoną i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego