Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
ściślej wytyczone są granice tego obszaru, tym większa możliwość, pokusa, a nawet potrzeba przekroczeń. W tym sensie przekroczeniem jest każda parodia. Swoistą odmianą parodii, parodii zresztą
życzliwej, właściwie humorystyczną autoparodią jest w przypadku poezji łacińskiej macaronicum, czyli utwór, który nie tyle miesza słowa polskie i łacińskie, ile używa w łacińskiej fleksji polskich rdzeni i tematów (w sensie gramatycznym).
Jest rzeczą prawdopodobną, że pierwszym czy jednym z pierwszych autorów makaronicznych w Polsce był właśnie Roizjusz. Prawdopodobną - bo niedatowana Carmen macaronicum Jana Kochanowskiego mogła powstać wcześniej. Roizjusz napisał dwa utwory makaroniczne: In Lithuanicam peregrinationem i In bibulos Sapphicum. Niezależnie od parodystycznego żartu w
ściślej wytyczone są granice tego obszaru, tym większa możliwość, pokusa, a nawet potrzeba przekroczeń. W tym sensie przekroczeniem jest każda parodia. Swoistą odmianą parodii, parodii zresztą <br>życzliwej, właściwie humorystyczną autoparodią jest w przypadku poezji łacińskiej macaronicum, czyli utwór, który nie tyle miesza słowa polskie i łacińskie, ile używa w łacińskiej fleksji polskich rdzeni i tematów (w sensie gramatycznym).<br>Jest rzeczą prawdopodobną, że pierwszym czy jednym z pierwszych autorów makaronicznych w Polsce był właśnie Roizjusz. Prawdopodobną - bo niedatowana Carmen macaronicum Jana Kochanowskiego mogła powstać wcześniej. Roizjusz napisał dwa utwory makaroniczne: In Lithuanicam peregrinationem i In bibulos Sapphicum. Niezależnie od parodystycznego żartu w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego