Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
Szerzej o teatrze pisali dopiero po europejskich wojażach. Fryderyk Schlegel przesyłał korespondencje z Paryża, Ludwig Tieck później z Londynu, a słynne wykłady Augusta Wilhelma Schlegla były ukoronowaniem jego kilkuletniej podróży po Europie, wyrastały ze świetnej i gruntownej znajomości nie tylko dziejów dramatu, lecz i współczesnego teatru. Dopiero po wojażach mogli formułować sensowne opinie, gdyż teatr, z jakim stykali się u siebie, w Niemczech, raczej nie stanowił pożywki dla programowej refleksji, był tradycyjny, ze wzlotami na dość prowincjonalnym poziomie.
Intelektualny dystans wobec teatru zachowywał Byron. Był od 1815 roku przez kilka lat w komitecie teatru Drury Lane w Londynie, czytał setki sztuk
Szerzej o teatrze pisali dopiero po europejskich wojażach. Fryderyk Schlegel przesyłał korespondencje z Paryża, Ludwig Tieck później z Londynu, a słynne wykłady Augusta Wilhelma Schlegla były ukoronowaniem jego kilkuletniej podróży po Europie, wyrastały ze świetnej i gruntownej znajomości nie tylko dziejów dramatu, lecz i współczesnego teatru. Dopiero po wojażach mogli formułować sensowne opinie, gdyż teatr, z jakim stykali się u siebie, w Niemczech, raczej nie stanowił pożywki dla programowej refleksji, był tradycyjny, ze wzlotami na dość prowincjonalnym poziomie.<br>Intelektualny dystans wobec teatru zachowywał Byron. Był od 1815 roku przez kilka lat w komitecie teatru Drury Lane w Londynie, czytał setki sztuk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego