Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
nauk społecznych, Stefana Nowaka. Pisał on mianowicie tak: ... ludzkie wyobrażenia, przekonania, wartości, dążenia, motywy, itp. są na tyle ważnymi czynnikami wyznaczającymi ludzkie działania, iż w analizie tych działań na tej subiektywno-wyobrażeniowej ich stronie należy przede wszystkim skupić uwagę.3 Wiemy oczywiście, że myśl tego rodzaju była w rozmaitych stylizacjach formułowana wcześniej wielokrotnie - w ten sposób myślał Weber o swojej 'socjologii rozumiejącej', podobne wątki odnajdujemy u takich klasyków dyscypliny, jak Dilthey, Znaniecki i Thomas, Teodor Abel przypisywał tego rodzaju idee już Janowi Chrzcicielowi Vico - wiemy też, że stanowiła ona jeden z punktów wyjścia dla dwóch przynajmniej wątków socjologii drugiej połowy XX
nauk społecznych, Stefana Nowaka. Pisał on mianowicie tak: ... ludzkie wyobrażenia, przekonania, wartości, dążenia, motywy, itp. są na tyle ważnymi czynnikami wyznaczającymi ludzkie działania, iż w analizie tych działań na tej subiektywno-wyobrażeniowej ich stronie należy przede wszystkim skupić uwagę.3 Wiemy oczywiście, że myśl tego rodzaju była w rozmaitych stylizacjach formułowana wcześniej wielokrotnie - w ten sposób myślał Weber o swojej 'socjologii rozumiejącej', podobne wątki odnajdujemy u takich klasyków dyscypliny, jak Dilthey, Znaniecki i Thomas, Teodor Abel przypisywał tego rodzaju idee już Janowi Chrzcicielowi Vico - wiemy też, że stanowiła ona jeden z punktów wyjścia dla dwóch przynajmniej wątków socjologii drugiej połowy XX
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego