Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
Łysej Górze pisano "powieść rzeczy istej", ale już autor przedmowy do Fortunata, sygnowanej inicjałami Mikołaja Szarffenbergera, pisał: "Albowiem aczby kto rzekł, iż to w rzeczy nigdy nie było, jednak tak roztropnie jest opisana ta Historyja, iż czytając niektórych przewrotnych ludzi wykręty a przechyrne szyderstwa [...] baczność twą tym pobudzisz". Fikcjonalna reprezentatywność formułowana jest tu z punktu widzenia przestrogi moralnej, ale formułowana dość świadomie.
Natomiast w Historyi o papieżu Janie VIII mamy sytuację odwrotną, żeby nie rzec - przewrotną. Rozmyślnie sfabrykowane zmyślenie ma tu funkcjonować jako dokumentarna prawda, w przeciwnym razie cały propagandowy efekt chybiałby celu.
Wiek XVI można nazwać okresem rozkwitu dziejopisarstwa polskiego
Łysej Górze pisano "powieść rzeczy istej", ale już autor przedmowy do Fortunata, sygnowanej inicjałami Mikołaja Szarffenbergera, pisał: "Albowiem aczby kto rzekł, iż to w rzeczy nigdy nie było, jednak tak roztropnie jest opisana ta Historyja, iż czytając niektórych przewrotnych ludzi wykręty a przechyrne szyderstwa [...] baczność twą tym pobudzisz". Fikcjonalna reprezentatywność formułowana jest tu z punktu widzenia przestrogi moralnej, ale formułowana dość świadomie.<br>Natomiast w Historyi o papieżu Janie VIII mamy sytuację odwrotną, żeby nie rzec - przewrotną. Rozmyślnie sfabrykowane zmyślenie ma tu funkcjonować jako dokumentarna prawda, w przeciwnym razie cały propagandowy efekt chybiałby celu.<br>Wiek XVI można nazwać okresem rozkwitu dziejopisarstwa polskiego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego