Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
więcej niż jednej rady nadzorczej wymienionych wyżej spółek.

Rozdział III Przekształcenia własnościowe polskich przedsiębiorstw - rys historyczno-krytyczny

1.Okres do roku 1989

1.1.Uwagi wstępne

Jak zostało wspomniane w rozdziale 2.2.2., od końca lat pięćdziesiątych w Polsce (a także w innych krajach socjalistycznych, przede wszystkim na Węgrzech) formułowane były najróżniejsze postulaty reform i usprawnień istniejącego systemu gospodarczego, szczególnie systemu funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych. Przez niemal trzydzieści lat postulaty te dotyczyły z reguły kwestii "urynkowienia" gospodarki socjalistycznej, decentralizacji planowania, ewentualnie - w późniejszych latach - uspołecznienia procesu zarządzania. Różne warianty socjalizmu rynkowego, "trzeciej drogi", stanowiły intelektualną pożywkę dla szerokiego grona reformatorów, którzy
więcej niż jednej rady nadzorczej wymienionych wyżej spółek.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział III Przekształcenia własnościowe polskich przedsiębiorstw - rys historyczno-krytyczny&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1.Okres do roku 1989&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1.1.Uwagi wstępne&lt;/&gt;<br><br>Jak zostało wspomniane w rozdziale 2.2.2., od końca lat pięćdziesiątych w Polsce (a także w innych krajach socjalistycznych, przede wszystkim na Węgrzech) formułowane były najróżniejsze postulaty reform i usprawnień istniejącego systemu gospodarczego, szczególnie systemu funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych. Przez niemal trzydzieści lat postulaty te dotyczyły z reguły kwestii "urynkowienia" gospodarki socjalistycznej, decentralizacji planowania, ewentualnie - w późniejszych latach - uspołecznienia procesu zarządzania. Różne warianty socjalizmu rynkowego, "trzeciej drogi", stanowiły intelektualną pożywkę dla szerokiego grona reformatorów, którzy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego