Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
się na skutek pomyłki kopisty, który nieuważnie przepisał rozkaz dzienny. Ponieważ jednak został on przekazany cesarzowi, mityczny Kiże uzyskuje byt realnej postaci. Paweł I wyznaczył go do pełnienia warty, a następnie za drobne przestępstwo skazał na chłostę i zesłanie na Sybir.
Ułaskawiony doczekał się awansu na pułkownika i ożenił z frejliną dworu. Kiże zmarł w randze pułkownika.
Mechanizm takiego postępowania rozumiał wybornie Astolphe de Custine, który odwiedził Rosję w sześć lat po "sprawie Sowińskiej".
W jego relacjach stamtąd czytamy bowiem: "Despotyzm rosyjski nie tylko ma za nic idee i uczucia, lecz również zmienia fakty, walczy z oczywistą prawdą i zwycięża w
się na skutek pomyłki kopisty, który nieuważnie przepisał rozkaz dzienny. Ponieważ jednak został on przekazany cesarzowi, mityczny Kiże uzyskuje byt realnej postaci. Paweł I wyznaczył go do pełnienia warty, a następnie za drobne przestępstwo skazał na chłostę i zesłanie na Sybir.<br>Ułaskawiony doczekał się awansu na pułkownika i ożenił z frejliną dworu. Kiże zmarł w randze pułkownika.<br>Mechanizm takiego postępowania rozumiał wybornie Astolphe de Custine, który odwiedził Rosję w sześć lat po "sprawie Sowińskiej".<br>W jego relacjach stamtąd czytamy bowiem: "Despotyzm rosyjski nie tylko ma za nic idee i uczucia, lecz również zmienia fakty, walczy z oczywistą prawdą i zwycięża w
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego