Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie
Nr: 14.03
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
konieczność rozłożenia tego na raty.
asta


Przepisy dla lekarzy

Na co powołują się lekarze?

* Art. 77 Konstytucji RP: „każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej".
* Art. 417 Kodeksu Cywilnego: „Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności".
* Ustawa o wyrównaniu zaległych podwyżek za lata 1991-92, które należały się pracownikom sfery budżetowej i emerytom. Sejm zdecydował, że należy zrekompensować straty. OZZL uważa, że sprawę dyżurów sejm powinien potraktować analogicznie.
oprac. ksk
konieczność rozłożenia tego na raty.&lt;/&gt;<br>&lt;au&gt;asta&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;Przepisy dla lekarzy&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Na co powołują się lekarze?&lt;/&gt;<br><br>* Art. 77 Konstytucji RP: &lt;q&gt;&#132;każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej"&lt;/&gt;. <br>* Art. 417 Kodeksu Cywilnego: &lt;q&gt;&#132;Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności"&lt;/&gt;. <br>* Ustawa o wyrównaniu zaległych podwyżek za lata 1991-92, które należały się pracownikom sfery budżetowej i emerytom. Sejm zdecydował, że należy zrekompensować straty. OZZL uważa, że sprawę dyżurów sejm powinien potraktować analogicznie.&lt;/&gt;<br>&lt;au&gt;oprac. ksk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego