Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
istniejące w Polsce źródło informacji charakteryzujące rozmiary i strukturę samobójstw w okresie ostatniego czterdziestopięciolecia w sposób jednolity (aczkolwiek nie wszystkie informacje dotyczące samobójstw są porównywalne w przekroju czasowym). Zakres danych jest więc stosunkowo ubogi, ponieważ określają go nie potrzeby socjologa, ale informacje zarejestrowane w kartach zgonu przez lekarza (przy współudziale funkcjonariusza policji w przypadku samobójstwa).

Zakres i struktura informacji odpowiadają potrzebom urzędu (statystyki centralnej i resortowej), w mniejszej mierze potrzebom nauki. Jest to zresztą problem dość stary, sygnalizowany jeszcze przez Durkheima. Drugim, również znanym, ograniczeniem w posługiwaniu się statystycznymi źródłami danych jest ich niepełność. Jest sprawą oczywistą, że statystyka nie rejestruje
istniejące w Polsce źródło informacji charakteryzujące rozmiary i strukturę samobójstw w okresie ostatniego czterdziestopięciolecia w sposób jednolity (aczkolwiek nie wszystkie informacje dotyczące samobójstw są porównywalne w przekroju czasowym). Zakres danych jest więc stosunkowo ubogi, ponieważ określają go nie potrzeby socjologa, ale informacje zarejestrowane w kartach zgonu przez lekarza (przy współudziale funkcjonariusza policji w przypadku samobójstwa). <br><br>Zakres i struktura informacji odpowiadają potrzebom urzędu (statystyki centralnej i resortowej), w mniejszej mierze potrzebom nauki. Jest to zresztą problem dość stary, sygnalizowany jeszcze przez Durkheima. Drugim, również znanym, ograniczeniem w posługiwaniu się statystycznymi źródłami danych jest ich niepełność. Jest sprawą oczywistą, że statystyka nie rejestruje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego