Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 08.07
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
zbojkotowała większość państw demokracji ludowej, włącznie z Polską.

W związku z olimpiadą ogłoszono mobilizację aparatu bezpieczeństwa w całej Europie Wschodniej. W Polsce operacji nadano kryptonim Moskwa 80. Jak później podsumowywano: "Pozytywne zabezpieczenie ekipy polskiej, biorącej udział w Igrzyskach Olimpijskich można było osiągnąć jedynie z tak licznym udziałem pracowników operacyjnych". Oczywiście funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa nie interesował sam przebieg zmagań sportowych. Między radzieckim KGB i zaprzyjaźnionymi służbami specjalnymi trwała ożywiona korespondencja - zbierano informacje na temat uczestników igrzysk. Czeska bezpieka (Štátna Bezpečnost', StB) zdobyła nawet dane na temat "poszukiwania nowych dróg w stosowaniu anabolicznych sterydów jako formy dopingu w wybranych dyscyplinach sportowych", aby
zbojkotowała większość państw demokracji ludowej, włącznie z Polską. <br><br>W związku z olimpiadą ogłoszono mobilizację aparatu bezpieczeństwa w całej Europie Wschodniej. W Polsce operacji nadano kryptonim Moskwa 80. Jak później podsumowywano: "Pozytywne zabezpieczenie ekipy polskiej, biorącej udział w Igrzyskach Olimpijskich można było osiągnąć jedynie z tak licznym udziałem pracowników operacyjnych". Oczywiście funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa nie interesował sam przebieg zmagań sportowych. Między radzieckim KGB i zaprzyjaźnionymi służbami specjalnymi trwała ożywiona korespondencja - zbierano informacje na temat uczestników igrzysk. Czeska bezpieka (&#138;tátna Bezpečnost', StB) zdobyła nawet dane na temat "poszukiwania nowych dróg w stosowaniu anabolicznych sterydów jako formy dopingu w wybranych dyscyplinach sportowych", aby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego