Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Prasa Polska
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
współpracującego z "Gazetą", który został zastępca redaktora naczelnego. Naszym redaktorem technicznym jest Henryk Sołtysiak, a fotoreporterem Piotr Kochański - obydwaj pracujący równocześnie w "Gazecie Prawniczej".
Jako pismo środowiskowe "Gazeta" oddziałuje na swoich czytelników nie tylko słowem pisanym, ale i przez podejmowanie różnych inicjatyw. Jeszcze w latach sześćdziesiątych zainspirowaliśmy rozwój klubów dyskusyjnych funkcjonariuszy służby penitencjarnej, służących wymianie doświadczeń, zachęcających do podejmowania badań nad efektami pracy wychowawczej. Kluby te działają do dziś i przysparzają nam tematów i współpracowników. W Gazecie drukowane były cykle artykułów na temat warunków odbywania kary pozbawienia wolności przez młodocianych i recydywistów, leczenia nałogowych alkoholików w czasie odbywania kary, pomocy dla
współpracującego z "Gazetą", który został zastępca redaktora naczelnego. Naszym redaktorem technicznym jest Henryk Sołtysiak, a fotoreporterem Piotr Kochański - obydwaj pracujący równocześnie w "Gazecie Prawniczej".<br>Jako pismo środowiskowe "Gazeta" oddziałuje na swoich czytelników nie tylko słowem pisanym, ale i przez podejmowanie różnych inicjatyw. Jeszcze w latach sześćdziesiątych zainspirowaliśmy rozwój klubów dyskusyjnych funkcjonariuszy służby penitencjarnej, służących wymianie doświadczeń, zachęcających do podejmowania badań nad efektami pracy wychowawczej. Kluby te działają do dziś i przysparzają nam tematów i współpracowników. W Gazecie drukowane były cykle artykułów na temat warunków odbywania kary pozbawienia wolności przez młodocianych i recydywistów, leczenia nałogowych alkoholików w czasie odbywania kary, pomocy dla
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego