Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
występuje jako koszt bezpośredni np. równowartość żywca oddawanego do uboju, zboża poddawanego przemiałowi, który to koszt dotyczy wszystkich produktów łącznych,
- w masowej produkcji wieloasortymentowej otrzymywanej w ramach jednego procesu przetwórczego z takich samych materiałów za bezpośredni przyjmuje się koszt materiału wsadowego lub płace dla całego asortymentu łącznie (np. dziewiarstwo, bieliźniarstwo, galanteria).
Bardzo często następuje umowne zakwalifikowanie poszczególnych pozycji zużycia środków do kosztów bezpośrednich albo też, jak to ma miejsce w przypadku stosowania w rozliczeniach metody podziałowej ze współczynnikami lub metody obliczania kosztu produktów sprzężonych, mamy do czynienia z kosztem bezpośrednim konkretnego procesu nie zaś produktu. Ta grupa jest najczęściej rozliczana z
występuje jako koszt bezpośredni np. równowartość żywca oddawanego do uboju, zboża poddawanego przemiałowi, który to koszt dotyczy wszystkich produktów łącznych,<br>- w masowej produkcji wieloasortymentowej otrzymywanej w ramach jednego procesu przetwórczego z takich samych materiałów za bezpośredni przyjmuje się koszt materiału wsadowego lub płace dla całego asortymentu łącznie (np. dziewiarstwo, bieliźniarstwo, galanteria).<br>Bardzo często następuje umowne zakwalifikowanie poszczególnych pozycji zużycia środków do kosztów bezpośrednich albo też, jak to ma miejsce w przypadku stosowania w rozliczeniach metody podziałowej ze współczynnikami lub metody obliczania kosztu produktów sprzężonych, mamy do czynienia z kosztem bezpośrednim konkretnego procesu nie zaś produktu. Ta grupa jest najczęściej rozliczana z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego