Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
trzecia jego córka Urlika von Bodeck, wyszła za mąż za dowódcę 1. batalionu piechoty pruskiej Landwehry, generała-majora Karola Kazimierza von Hülsena z pobliskiego Jarnołtowa (Groß Arnsdorf) i testamentem z 1825 r. odziedziczyła rozległe włości w Barzynie. Natomiast von Hülsenowie byli spowinowaceni z baronami von Sanden, więc z chwilą śmierci gen. v. Hülsena, który nie doczekał się potomka męskiego (córki nie mogły więc używać tytułu hrabiowskiego) - Barzyna przeszła w ręce Bernharda barona von Sanden, ożenionego z Marią v. Hülsen. Nowy "Pan na Barzynie" wywodził się ze znanego rodu królewieckich patrycjuszy - v. Sandenów, którzy legitymowali się szlacheckim dyplomem z 1796 r. i
trzecia jego córka Urlika von Bodeck, wyszła za mąż za dowódcę 1. batalionu piechoty pruskiej Landwehry, generała-majora Karola Kazimierza von Hülsena z pobliskiego Jarnołtowa (Groß Arnsdorf) i testamentem z 1825 r. odziedziczyła rozległe włości w Barzynie. Natomiast von Hülsenowie byli spowinowaceni z baronami von Sanden, więc z chwilą śmierci gen. v. Hülsena, który nie doczekał się potomka męskiego (córki nie mogły więc używać tytułu hrabiowskiego) - Barzyna przeszła w ręce Bernharda barona von Sanden, ożenionego z Marią v. Hülsen. Nowy "Pan na Barzynie" wywodził się ze znanego rodu królewieckich patrycjuszy - v. Sandenów, którzy legitymowali się szlacheckim dyplomem z 1796 r. i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego