Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kurier Poranny
Nr: 135
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1935
oficerów 3 podoficerów i 44 szeregowych wraz z orkiestrą i chorągwią.
DELEGACJE ARMJI ŁOTEWSKIEJ I ESTOŃSKIEJ
O godz. 16 min. 17 przybyła delegacja armji łotewskiej w składzie: gen. Hartmanisa oraz dwóch oficerów. O tej samej godzinie przybyła również reprezentacja armji estońskiej z ministrem wojny gen. Lill, szefem sztabu gen. Reek, gen. Roska oraz z dwoma oficerami sztabowymi.
DELEGACJA FINLANDZKIEJ ARMJI PRZYLECIAŁA SAMOLOTEM
O godz. 18-ej przybyli samolotem jako reprezentanci armji finlandzkiej szef sztabu armji finlandzkiej gen. Oesch i ppłk. Malm.
PRZEDSTAWICIEL ARMJI PERSKIEJ
O godz. 20 m. 45 przyjechał pociągiem moskiewskim przedstawiciel armji perskiej gen. Zahadi.
DELEGACJA ARMJI AUSTRJACKIEJ
O
oficerów 3 podoficerów i 44 szeregowych wraz z orkiestrą i chorągwią.<br>&lt;tit&gt;DELEGACJE ARMJI ŁOTEWSKIEJ I ESTOŃSKIEJ&lt;/&gt;<br>O godz. 16 min. 17 przybyła delegacja armji łotewskiej w składzie: gen. Hartmanisa oraz dwóch oficerów. O tej samej godzinie przybyła również reprezentacja armji estońskiej z ministrem wojny gen. Lill, szefem sztabu gen. Reek, gen. Roska oraz z dwoma oficerami sztabowymi.<br>&lt;tit&gt;DELEGACJA FINLANDZKIEJ ARMJI PRZYLECIAŁA SAMOLOTEM&lt;/&gt;<br>O godz. 18-ej przybyli samolotem jako reprezentanci armji finlandzkiej szef sztabu armji finlandzkiej gen. Oesch i ppłk. Malm.<br>&lt;tit&gt;PRZEDSTAWICIEL ARMJI PERSKIEJ&lt;/&gt;<br>O godz. 20 m. 45 przyjechał pociągiem moskiewskim przedstawiciel armji perskiej gen. Zahadi.<br>&lt;tit&gt;DELEGACJA ARMJI AUSTRJACKIEJ&lt;/&gt;<br>O
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego