Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.16
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
ustalić odpowiedzialnych za katastrofę lotniczą w 1998 r. Winnym wojskowym wymierzył kary roku i pół roku więzienia w zawieszeniu.
Do katastrofy iskry doszło 11 listopada 1998 r., przed defiladą z okazji Święta Niepodległości. Zginęło dwóch pilotów. O nieumyślne spowodowanie wypadku przez umyślne przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków Prokuratura Wojskowa oskarżyła gen. bryg. Mieczysława W., wówczas zastępcę dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, płk. Jakuba M., dowódcę zgrupowania w Mińsku Mazowieckim i mjr. Jacka Sz., kierownika lotów w Mińsku Maz. Wina generała miała polegać na wydaniu rozkazu wykonania dodatkowego lotu dla rozpoznania pogody na nieprzystosowanej do tego technicznie iskrze. Generałowi zarzucono też
ustalić odpowiedzialnych za katastrofę lotniczą w 1998 r. Winnym wojskowym wymierzył kary roku i pół roku więzienia w zawieszeniu.&lt;/&gt;<br>Do katastrofy &lt;name type="prod"&gt;iskry&lt;/&gt; doszło 11 listopada 1998 r., przed defiladą z okazji Święta Niepodległości. Zginęło dwóch pilotów. O nieumyślne spowodowanie wypadku przez umyślne przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków &lt;name type="org"&gt;Prokuratura Wojskowa&lt;/&gt; oskarżyła gen. bryg. &lt;name type="person"&gt;Mieczysława W.&lt;/&gt;, wówczas zastępcę dowódcy &lt;name type="org"&gt;Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej&lt;/&gt;, płk. &lt;name type="person"&gt;Jakuba M.&lt;/&gt;, dowódcę zgrupowania w &lt;name type="place"&gt;Mińsku Mazowieckim&lt;/&gt; i mjr. &lt;name type="person"&gt;Jacka Sz.&lt;/&gt;, kierownika lotów w &lt;name type="place"&gt;Mińsku Maz.&lt;/&gt; Wina generała miała polegać na wydaniu rozkazu wykonania dodatkowego lotu dla rozpoznania pogody na nieprzystosowanej do tego technicznie iskrze. Generałowi zarzucono też
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego