Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
od 1 do 2 km nie ma możliwości galwanicznego połączenia nadajnika z przewodem. Wówczas stosuje się kombinacje metody galwanicznej i indukcyjnej.
Metoda indukcyjna polega na oddziaływaniu zmiennego pola magnetycznego wytwarzanego przez cewkę prostokątną, specjalnie do tego celu zamontowaną w obudowie nadajnika. Cewka ta przyłączona jest do zacisków wyjściowych nadajnika, którego generator wytwarza prąd wielkiej częstotliwości. Nadajnik należy ustawić tak, aby sprzężenie z poszukiwanym przewodem było najsilniejsze. Osiąga się to wówczas, gdy przewód leży w płaszczyźnie jego cewki, tj. gdy jest ustawiony bezpośrednio nad przewodem (rys. 2.83b).
Sprzężenie indukcyjne może być dwojakiego rodzaju w zależności od tego, czy znany jest nam
od 1 do 2 km nie ma możliwości galwanicznego połączenia nadajnika z przewodem. Wówczas stosuje się kombinacje metody galwanicznej i indukcyjnej.<br>Metoda indukcyjna polega na oddziaływaniu zmiennego pola magnetycznego wytwarzanego przez cewkę prostokątną, specjalnie do tego celu zamontowaną w obudowie nadajnika. Cewka ta przyłączona jest do zacisków wyjściowych nadajnika, którego generator wytwarza prąd wielkiej częstotliwości. Nadajnik należy ustawić tak, aby sprzężenie z poszukiwanym przewodem było najsilniejsze. Osiąga się to wówczas, gdy przewód leży w płaszczyźnie jego cewki, tj. gdy jest ustawiony bezpośrednio nad przewodem (rys. 2.83b).<br>Sprzężenie indukcyjne może być dwojakiego rodzaju w zależności od tego, czy znany jest nam
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego