Typ tekstu: Książka
Autor: Czekała Zbigniew
Tytuł: Parada radarów
Rok: 1999
fazy; charakterystyka filtru jest dobierana pod kątem zapewnienia stabilnej pracy całej pętli. Funkcjonowanie układu PLL daje się prosto opisać w stanie ustalonym, kiedy układ generuje sygnał o stałej częstotliwości.
W stanie ustalonym różnica faz obu sygnałów na wejściach detektora fazy jest stała, zatem stałe jest również napięcie sterujące generatorem VCO; generator wytwarza oscylacje o stałej częstotliwości - takiej, że po jej podzieleniu przez N jest ona równa częstotliwości odniesienia fodn. Zachodzi więc równość fwyj=N.fodn. Oznacza to, że częstotliwość wyjściowa może być zmieniana przez zmianę współczynnika podziału N, który jest dany w postaci cyfrowego słowa sterującego.
Jakakolwiek zmiana częstotliwości VCO (np
fazy; charakterystyka filtru jest dobierana pod kątem zapewnienia stabilnej pracy całej pętli. Funkcjonowanie układu PLL daje się prosto opisać w stanie ustalonym, kiedy układ generuje sygnał o stałej częstotliwości.<br>W stanie ustalonym różnica faz obu sygnałów na wejściach detektora fazy jest stała, zatem stałe jest również napięcie sterujące generatorem VCO; generator wytwarza oscylacje o stałej częstotliwości - takiej, że po jej podzieleniu przez N jest ona równa częstotliwości odniesienia fodn. Zachodzi więc równość fwyj=N.fodn. Oznacza to, że częstotliwość wyjściowa może być zmieniana przez zmianę współczynnika podziału N, który jest dany w postaci cyfrowego słowa sterującego.<br>Jakakolwiek zmiana częstotliwości VCO (np
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego