Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
pokazane w tej pracy.
Można za pomocą tej listy dodatkowo uzyskać generatory liczb pseudolosowych o rozkładach: Cauchye'go, chi-kwadrat, t-Studenta, Pareto, beta, logistyczny, trójkątny, Poissona, geometryczny, statystyk pozycyjnych, F Snedecora, dwumianowy, beta II rodzaju, ujemny dwumianowy. Jak widać praktycznie każdy problem stochastyczny z dziedziny eksploatacji może mieć swój symulujący generator losowy.
W prosty sposób stosując te generatory elementarne można uzyskać generatory liczb losowych o rozkładach wielowymiarowych, co jest szczególnie przydatne w symulowaniu decyzyjnych problemów eksploatacji.
Na podstawie tych prac opracowano generatory liczb pseudolosowych odpowiadających wymienionym wyżej rozkładom.
Wykorzystuje się przy tym standardowe możliwości dowolnego języka wyższego poziomu, do których należy
pokazane w tej pracy. <br>Można za pomocą tej listy dodatkowo uzyskać generatory liczb pseudolosowych o rozkładach: Cauchye'go, chi-kwadrat, t-Studenta, Pareto, beta, logistyczny, trójkątny, Poissona, geometryczny, statystyk pozycyjnych, F Snedecora, dwumianowy, beta II rodzaju, ujemny dwumianowy. Jak widać praktycznie każdy problem stochastyczny z dziedziny eksploatacji może mieć swój symulujący generator losowy. <br>W prosty sposób stosując te generatory elementarne można uzyskać generatory liczb losowych o rozkładach wielowymiarowych, co jest szczególnie przydatne w symulowaniu decyzyjnych problemów eksploatacji. <br>Na podstawie tych prac opracowano generatory liczb pseudolosowych odpowiadających wymienionym wyżej rozkładom. <br>Wykorzystuje się przy tym standardowe możliwości dowolnego języka wyższego poziomu, do których należy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego