Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Statystyczny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1967
wartości logarytmu danego argumentu lub wartości dystrybuanty rozkładu normalnego w danym punkcie niż poszukiwanie tych wartości w odpowiednich tablicach.
Źródłem liczb losowych dla maszyn cyfrowych są bądź tak zwane generatory fizyczne, bądź odpowiednie programy, zwane programowymi generatorami liczb losowych.
1. FIZYCZNE GENERATORY LICZB LOSOWYCH
Przykładem fizycznego generatora liczb losowych jest generator zbudowany w oparciu o zjawisko promieniowania: w pobliżu źródła promieniowania umieszcza się licznik promieniowania i przyrosty wskazań licznika w kolejnych przedziałach czasu o ustalonej i jednakowej długości traktuje się jako realizacje zmiennej losowej. Można wykazać, że liczba cząsteczek wypromieniowanych przez jednorodny izotop radioaktywny jest zmienną losową o rozkładzie Poissona. Prawdopodobieństwo
wartości logarytmu danego argumentu lub wartości dystrybuanty rozkładu normalnego w danym punkcie niż poszukiwanie tych wartości w odpowiednich tablicach.<br>Źródłem liczb losowych dla maszyn cyfrowych są bądź tak zwane generatory fizyczne, bądź odpowiednie programy, zwane programowymi generatorami liczb losowych.<br>&lt;tit&gt;1. FIZYCZNE GENERATORY LICZB LOSOWYCH&lt;/&gt;<br>Przykładem fizycznego generatora liczb losowych jest generator zbudowany w oparciu o zjawisko promieniowania: w pobliżu źródła promieniowania umieszcza się licznik promieniowania i przyrosty wskazań licznika w kolejnych przedziałach czasu o ustalonej i jednakowej długości traktuje się jako realizacje zmiennej losowej. Można wykazać, że liczba cząsteczek wypromieniowanych przez jednorodny izotop radioaktywny jest zmienną losową o rozkładzie Poissona. Prawdopodobieństwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego