Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
ekspertowych. Realną kwestię stanowi rozważenie, które metody są najlepiej dostosowane dla konkretnych problemów.

7.4. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH

Na krótkie omówienie zasługuje znany w Europie Zachodniej, ale również w Polsce, system GURU firmy MDBS. Jest to pakiet zintegrowany obejmujący oprócz procedur przetwarzających teksty, bazy danych, arkusz kalkulacyjny i grafikę, generator systemów ekspertowych, mających dostęp do bazy danych i równocześnie do poszczególnych arkuszy. Poniżej, podano zestawienie wybranych wielkości, charakterystycznych dla systemu GURU. Może to stanowić pewne odniesienie dla parametrów innych systemów ekspertowych, z którymi zetkną się Czytelnicy.


Jako najważniejszą cechę systemu GURU można uznać zasadę integracji w postaci metody współdziałania. Integracja
ekspertowych. Realną kwestię stanowi rozważenie, które metody są najlepiej dostosowane dla konkretnych problemów.<br><br>&lt;tit&gt;7.4. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH&lt;/&gt;<br><br>Na krótkie omówienie zasługuje znany w Europie Zachodniej, ale również w Polsce, system GURU firmy MDBS. Jest to pakiet zintegrowany obejmujący oprócz procedur przetwarzających teksty, bazy danych, arkusz kalkulacyjny i grafikę, generator systemów ekspertowych, mających dostęp do bazy danych i równocześnie do poszczególnych arkuszy. Poniżej, podano zestawienie wybranych wielkości, charakterystycznych dla systemu GURU. Może to stanowić pewne odniesienie dla parametrów innych systemów ekspertowych, z którymi zetkną się Czytelnicy.<br>&lt;gap&gt;<br><br>Jako najważniejszą cechę systemu GURU można uznać zasadę integracji w postaci metody współdziałania. Integracja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego