Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
kompensować wpływ zmiennego obciążenia nogi. Ponadto przy przeciążeniu nogi sygnały te blokują ją w fazie podparcia.
Na rysunku 6.3 pokazano schemat generatora pobudzeń mięśni prostowników i zginaczy zidentyfikowany przez Pearsona [108]. Generator chodu składa się z części centralnej wysyłającej sygnały do wszystkich nóg (są to neurony aktywne) oraz z generatora lokalnego odbierającego sygnały sprzężeń od receptorów lokalnych.
Badania prowadzone w ostatnich latach pozwoliły dokładnie określić rozmieszczenie i typ receptorów ulokowanych w nogach owadów [41].
Każda noga owada składa się z długich segmentów połączonych stawami; są to
(rys. 6.4): biodro (łac. coxa), udo (łac. femur), goleń (łac. tibia) i tyłonoże
kompensować wpływ zmiennego obciążenia nogi. Ponadto przy przeciążeniu nogi sygnały te blokują ją w fazie podparcia. <br>Na rysunku 6.3 pokazano schemat generatora pobudzeń mięśni prostowników i zginaczy zidentyfikowany przez Pearsona [108]. Generator chodu składa się z części centralnej wysyłającej sygnały do wszystkich nóg (są to neurony aktywne) oraz z generatora lokalnego odbierającego sygnały sprzężeń od receptorów lokalnych. <br>Badania prowadzone w ostatnich latach pozwoliły dokładnie określić rozmieszczenie i typ receptorów ulokowanych w nogach owadów [41]. <br>Każda noga owada składa się z długich segmentów połączonych stawami; są to <br>(rys. 6.4): biodro (łac. coxa), udo (łac. femur), goleń (łac. tibia) i tyłonoże
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego