Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
drzew, jarzębiny, leszczyny i kruszyny, niekiedy również jałowca i wiciokrzewu. Runo dość obfite, w którym dominują gatunki kwasolubne, takie jak: paproć orlica, borówki, siódmaczek leśny i in., z mniejszą lub większą domieszką gatunków grądowych i borowych. Siedlisko. Lasy te zajmują siedliska oligo- i mezotroficzne o duść dużej skali zmienności (od gleb piaszczystych silnie zbielicowanych, przez zdegradowane gleby brunatne, aż do kwaśnych gleb naskalnych), występujące w zasięgu klimatu atlantyckiego i subatlantyckiego. Występowanie. Acydofilne dąbrowy i buczyny występują głównie na Pomorzu Zachodnim, w Sudetach i zachodnich Karpatach oraz lokalnie na niżu i wyżynach na zachód od Wisły. Zmienność: Ekologiczna. W zależności od charakteru
drzew, jarzębiny, leszczyny i kruszyny, niekiedy również jałowca i wiciokrzewu. Runo dość obfite, w którym dominują gatunki kwasolubne, takie jak: paproć orlica, borówki, siódmaczek leśny i in., z mniejszą lub większą domieszką gatunków grądowych i borowych. Siedlisko. Lasy te zajmują siedliska oligo- i mezotroficzne o duść dużej skali zmienności (od gleb piaszczystych silnie zbielicowanych, przez zdegradowane gleby brunatne, aż do kwaśnych gleb naskalnych), występujące w zasięgu klimatu atlantyckiego i subatlantyckiego. Występowanie. Acydofilne dąbrowy i buczyny występują głównie na Pomorzu Zachodnim, w Sudetach i zachodnich Karpatach oraz lokalnie na niżu i wyżynach na zachód od Wisły. Zmienność: Ekologiczna. W zależności od charakteru
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego