Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
się głównie z torfowców, nielicznych traw, borówek i wielu drobnych roślin dwuliściennych. Na torfowiskach wysokich typu kontynentalnego silnie rozluźnioną warstwę drzew tworzy niskopienna sosna, rzadziej brzoza omszona, natomiast warstwa krzewów i runa zbliżona jest do występującej w borach bagiennych. Torfowiska typu atlantyckiego są zazwyczaj bezdrzewne. Siedlisko. Wilgotne, kwaśne i dystroficzne gleby torfiaste i torfowe zasilane, bądź to wyłącznie przez wody opadowe, bądź też przez wody wyjałowione i zakwaszone spływające z otaczających ubogich siedlisk piaszczystych. Przepływ wody zahamowany lub wody stagnujące. Występowanie. Omawiane zbiorowiska występują w całej Polsce, z tym, że liczniejsze i lepiej wykształcone są na północy kraju. Zmienność: Ekologiczna. Niezbyt
się głównie z torfowców, nielicznych traw, borówek i wielu drobnych roślin dwuliściennych. Na torfowiskach wysokich typu kontynentalnego silnie rozluźnioną warstwę drzew tworzy niskopienna sosna, rzadziej brzoza omszona, natomiast warstwa krzewów i runa zbliżona jest do występującej w borach bagiennych. Torfowiska typu atlantyckiego są zazwyczaj bezdrzewne. Siedlisko. Wilgotne, kwaśne i dystroficzne gleby torfiaste i torfowe zasilane, bądź to wyłącznie przez wody opadowe, bądź też przez wody wyjałowione i zakwaszone spływające z otaczających ubogich siedlisk piaszczystych. Przepływ wody zahamowany lub wody stagnujące. Występowanie. Omawiane zbiorowiska występują w całej Polsce, z tym, że liczniejsze i lepiej wykształcone są na północy kraju. Zmienność: Ekologiczna. Niezbyt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego